Hästar

Milos                                                   Ferrari
               

Kristyr                                                Sofia
Liza och Kristyr efter målgång på Vasaritten.               

Tävling och vardag